Sullivan County

ASSESSOR Karen LaFaver
ADDRESS Sullivan County Assessor
109 N Main St, Suite 36
Milan, MO 63556
OFFICE HOURS 9:00am-12:00pm, 1:00pm-4:30pm; Mon-Fri
PHONE (660) 265-4474
FAX (660) 265-4037
E-MAIL sullivanco_assessor@live.com